lodenhelrun nieuws
  1. Vrijwilligersavond 2020
  2. Dinsdag 16 juni 2020 knoopcursus
  3. Start inschrijving online 18 april 2020
  4. Dinsdag 25 juni vrijwilligersavond 2019
  5. Dinsdag 18 juni knoopcursus voor vrijwilligers 2019

Starttijden Senioren

Starttijden Lodenhelrun senioren 2019

Punten van aandacht:

Verzekering:

Bijgaand ontvang je het formulier met de algemene voorwaarden.

Voor iedere deelnemer geldt, dat dit formulier ondertekend moet worden (bij minderjarigen door ouder of voogd).

Inleveren bij de jurywagen. Zonder dit formulier kan er niet gestart worden!

Parkeren:

Op onze website www.lodenhelrun.nl is een plattegrond te vinden met daarop de route voor de parkeergelegenheid.

Aanvang:

De teamleider dient zich 30 minuten voor start te melden bij de jurywagen. Hier kan het bijgevoegde formulier ingeleverd worden.

Kleedruimte:

Er is kleedruimte aanwezig op de aangewezen plaatsen bij ’t Dûke Lûk. De kleding kan hier, op eigen risico, achtergelaten worden.

Start:

Onderaan deze e-mail staan de starttijden vermeld. Er is geen mogelijkheid om de starttijden te wijzigen.

Spelregels:

De scheidsrechters, die bij de hindernissen aanwezig zijn, geven elk teamlid een punt, wanneer hij/ zij de hindernis correct uitvoert.  Ook voor de snelheid vallen punten te behalen. Na afloop past de eindjury per hindernis een omrekentabel toe wat leidt tot de totale score.


Deelnemers mogen elkaar alleen ondersteunen vanuit een hindernis. De helpende deelnemer moet dus zelf al in de hindernis zitten/ hangen/ liggen etc.

Bij de onderdelen staan meerdere gelijke hindernissen, het is de bedoeling dat er per team slechts 1 gebruikt wordt!
De run zal om 17.30 beëindigd worden, de hindernissen zullen dan afgesloten worden.

 

Na afloop:

Bij binnenkomst wordt de eindtijd geklokt. Vervolgens is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de douches.

Prijsuitreiking:

De prijsuitreiking zal om 18.30 uur plaatsvinden.

 

STARTTIJDEN

TEAMNAAM

TEAMLEIDER

1

11:00:00

Vrienden 2.0

Leny Kooi

2

11:00:00

De Kruimels

Ineke Jousma

3

11:00:00

Fleurige Froulju

Natasja Hoekstra

4

11:05:00

De Drekspetters

Wietske Wiersma

5

11:05:00

De Strijders

Sanne Rienks

6

11:05:00

De Kneusjes

Anna Castelein

7

11:10:00

Echte meisjes bij de lodenhel

Hilde Jullens

8

11:10:00

Het maakt mij niks uit

Jaap Paulusma

9

11:10:00

The Lionkings

Alex Tabak

10

11:15:00

De Theuntjes

Daniëlle Schriemer

11

11:15:00

Strong 2BFit

Liesbeth ten Hoeve

12

11:15:00

Gratis bier yn de tent

Nynke Tadema

13

11:20:00

De Fanapykjes!

Jesper de Haan

14

11:20:00

Fryske Fammen

Dennis Leistra

15

11:20:00

Drektrekkers

Rixt Oving

16

11:25:00

De Terminators

Paul vd Weg

17

11:25:00

Lekkertjes

Mirko steenhuis

18

11:25:00

FC Buitenadem

Margaretha Been

19

11:30:00

Team modder fokker

Simke Elzinga

20

11:30:00

The eighties squad

R. Nauta

21

11:30:00

Tonys Angels

Siebren Boerma

22

11:35:00

Powered by Snowcentrum

Dunca Rakers

23

11:35:00

Spartanen van FMT

Mark Stuut

24

11:35:00

De Supporters

Wiebren Wijma

25

11:40:00

Swingers

Piet Jorritsma

26

11:40:00

#nietomdathetmoet

Paul Erkelens

27

11:40:00

Bûge of Barste

Wietse de Vries

28

11:45:00

Patricia’s Gang

Patricia Terpstra

29

11:45:00

Fmt Sports Moddderlopers

Lian Hoving

30

11:45:00

Mear bier dan ferline jier

Ymkje Walsweer

31

12:00:00

Onsportieve trosetters

Hitia van Assen

32

12:00:00

Wij kunnen dit

Chayenny van der Linde

33

12:05:00

Wyldfleis

Yke Bergsma

34

12:05:00

Drekbekken

Wytske van der Mark

35

12:10:00

Beunhazen

Gerjella van Lingen

36

12:10:00

Losers 2

Line Couperus

37

12:15:00

Ik soe fon olles, mar ik wie smoar

Meindert Witteveen

38

12:15:00

Family Spirit

Jildau v.d. Adel

39

12:20:00

Behouden vaart

Paul de Groot

40

12:20:00

Team zonder naam

Joukje

41

12:25:00

De Pentybeukerss

Renate v.d. Ploeg

42

12:25:00

Wâldwrotters

Roel Postma

43

12:30:00

De Wrotters

Rudmer Loonstra

44

12:30:00

De Jannies

Rints de Jong

45

12:35:00

Bewegingscentrum Reset

Wytze Veenstra

46

12:35:00

De Dekhengsten

Jochum van der Meulen

47

12:40:00

De âlde núten

Hendrik Smedes

48

12:40:00

DNf

Sieger boersma

49

12:45:00

Abiant

Janneke van Veen

50

12:45:00

Team instec

Tjalling Dijk

51

13:00:00

Team Eslawâld

Fokke Meirink

52

13:00:00

Team SRI

Annique Blokzijl

53

13:05:00

Fysiotherapie Reset

Sytse Evert Adema

54

13:05:00

Wrotploegje

Gerrit Kooistra

55

13:10:00

Fan de Wâl yn de sleat

Wilco Deuries

56

13:10:00

Hominco’s

Jacob Reitsma

57

13:15:00

Wa hat dit betocht!

Douwe Idzerda

58

13:15:00

Seal the deal

Bartele v.d. Schaaf

59

13:20:00

De Drekfretters

Rinze Procee

60

13:20:00

It hoecht net hut, ot it mar moai giet!

Gertjan Hooghiemstra

61

13:25:00

Leafs

Denny Douwes

62

13:25:00

De Drektrapers

Douwe Jan

63

13:30:00

Drekrinners

Sietse

64

13:30:00

Fantostic Five

Daniël Keizer

65

13:35:00

Mar taai bin we!

Hendrik-Jan Procee

66

13:35:00

Toerba Viesta

Jacco van der Mark

67

13:40:00

Mooi Fut

Marcel Hamstra

68

13:40:00

Kings Veteranen 1

Hessel Nicolai

69

13:45:00

Net stinne mar rinne!

Richard v.d. Molen

70

13:45:00

BVTB

Robert van der Laan

71

13:50:00

Zwakste Schakel

Durk Mous

72

13:50:00

Kings bier team

Menno Bekkema

73

13:55:00

Nerdsquad

Geert Germ vd Veen

74

13:55:00

Insomnia

Jan Hedzer Bakker

75

14:00:00

Krekt net

Geert Bakker

76

14:00:00

De eersten zullen de laatsten zijn

Rieuwert Braaksma

77

14:15:00

Gas is alles, remmen is angst

Nico van der Mark

78

14:15:00

Fan olles wot

Dick Wobbes

79

14:20:00

De Sânmigers

Ale Bijlsma

80

14:20:00

Falomsters

Hendrik Westra

81

14:25:00

Golden Oldies

Anouska Klaver

82

14:25:00

t Pilske

Roy Everts

83

14:30:00

Lekkerman

Harmen Talma

84

14:30:00

Dwars troch olles hinne

Anne Dirk Hietkamp

85

14:35:00

Heale Hinnen

Popke v/d Meulen

86

14:35:00

Camping People

Ronald Procee

87

14:40:00

Oa praat

Mark Sinnige

88

14:40:00

It giet oan

Christiaan Stavorinus

89

14:45:00

Ouwe Seun

Rynke Douwes

90

14:45:00

Gjin grinsmte fier

Berend Castelein

91

14:50:00

DWARSTROCH

Hendrik Postma

92

14:55:00

De Goudploeg

Douwe Graansma

93

14:55:00

Team Autodeals

Oeds Hiemstra