lodenhelrun nieuws
  1. Dinsdag 25 juni vrijwilligersavond 2019
  2. Dinsdag 18 juni knoopcursus voor vrijwilligers 2019
  3. Inschrijven Lodenhelrun 2019 Zondag 7 april 00:00 uur
  4. Feanwâldsterwâl in survivalstand
  5. Lodenhelrun 2018 groot succes

Bestuur / commissies

Sponsorcommissie

Anneke Broersma
Hielke Jan Boorsma
Klaske van der Land
Riek Everts

Bouwcommissie

Abe van Zwol
Berend Castelein
Hendrik Veenstra
Ype de Haan
Siebe Anne Meirink
Wytze Veenstra

Bestuur

Hielke Jan Boorsma          Voorzitter
Riek Everts                          Penningmeester
Marijke Oosterbaan           Secretaris
Abe van Zwol                      Algemeen bestuurslid
Anneke Broersma              Algemeen bestuurslid
Wytze Veenstra                  Algemeen bestuurslid
Ype de Haan                       Algemeen bestuurslid
Sebastiaan Semplonius    Algemeen bestuurslid