Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor deelname aan de Lodenhelrun te Feanwâldsterwâl

 1. Deelname is op eigen risico. De Stichting Lodenhelrun is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de Lodenhelrun niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Lodenhelrun toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 2. Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een zwemdiploma.
 3. De minimumleeftijd voor de juniorrun is 8 jaar.
 4. De minimumleeftijd voor de seniorrun is 16 jaar.
 5. Kinderen jonger dan 16 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene deelnemen aan de juniorrun.
 6. De Lodenhelrun kan het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht) besluiten af te gelasten.
 7. Door het besluit van het bestuur van de Lodenhelrun het evenement niet door te laten gaan, ontstaat geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het evenement.
 8. Het bestuur van de Lodenhelrun kan eenzijdig besluiten een team van de wedstrijd te onttrekken bij wangedrag, niet navolgen van instructies/ spelregels en of veiligheidsregels.
 9. De deelnemer verklaart zich bekend te zijn met het feit dat deelname in goede gezondheid, zowel psychische als fysieke zin vereist is. De deelnemer verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement.
 10. De door een deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Lodenhelrun in een bestand opgeslagen. Door deelname aan het evenement verleent de deelnemer toestemming aan de organisatie tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot openbaarmaking van zijn naam, wedstrijdresultaten en foto’s, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.
  Bij afmelding tot 14 dagen voor het evenement heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het inleggeld. Na deze termijn vervalt het recht op terugbetaling. Afmeldingen dienen per e-mail gedaan te worden (info@lodenhelrun.nl).
 11. Elke deelnemer gaat akkoord met de betaling van de inschrijfgelden.

Voor de deelnemers aan de junior run (incl. begeleider) bedraagt dit €12,50- per team. Voor de senior run is dit €50,- per team. Dit bedrag dient bij de aanmelding te worden betaald. Na betaling is de aanmelding akkoord.